หลักสูตร Basic Cybersecurity

Microsoft · August 24, 2022

คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึง การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันมัลแวร์ การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องโดยชอบธรรม และวิธีป้องกันตนเองจากการฉ้อฉลทางไซเบอร์

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

เรียนรู้การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล, การป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์, การป้องกันมัลแวร์, การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย, การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง, การป้องกันตนเองจากการฉ้อฉลจากไซเบอร์ และตัวอย่างภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

  • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
  • แบบทดสอบมี 1 ประเภท ได้แก่
    • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ สำหรับแบบทดสอบท้ายหลักสูตร ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

Microsoft

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

Microsoft

5 Courses

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

  • 6 Lessons
  • 1 Quiz

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
6 คะแนน (Ratings)
5
6
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
นวพรรษ ไทรศรีคำ
Posted 5 days ago
Good

-

×
Preview Image
Natthapon
Posted 2 weeks ago
good

เยี่ยมมาก

×
Preview Image
Wijit
Posted 3 weeks ago
Basic

ok.

×
Preview Image
hengatp
Posted 2 months ago
cyber security

ได้รับความรู้มากๆครับ

×
Preview Image
waris2019a
Posted 2 months ago
ให้ความรู้ดีมากครับ

ให้ความรู้ดีมากครับ

×
Preview Image
chawatchara
Posted 7 months ago
L

Nice

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!