หลักสูตร Microsoft PowerPoint

Microsoft · August 23, 2022

คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft PowerPoint ระดับกลางเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างงานนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

เรียนรู้เทคนิคการจัดการนำเสนอ, เทคนิคการใช้งานข้อความบนสไลด์, เทคนิคการแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ, เทคนิคการแทรกวิดีโอบนสไลด์, เทคนิคการกำหนดการเคลื่อนไหว, เทคนิคการตั้งค่างานนำเสนอ

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

  • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
  • แบบทดสอบมี 1 ประเภท ได้แก่
    • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ สำหรับแบบทดสอบท้ายหลักสูตร ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

Microsoft

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

Microsoft

5 Courses

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

  • 8 Lessons
  • 1 Quiz

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

0.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
0 คะแนน (Ratings)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ไม่มีรีวิว (No Reviews Found!)
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!