คำอธิบายหลักสูตร

คอร์ส Microsoft Sway นี้จะช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอออนไลน์เพื่อสร้างหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์เรื่องราว และอื่น ๆ ด้วยความสามารถในการแชร์ทางออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเข้าถึงผู้คนมากขึ้น

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

เรียนรู้วิธีสร้างและใช้เทมเพลต Sway ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า วิธีเพิ่มและฝังเนื้อหาด้วยข้อความและรูปภาพ ค้นหาและนำเข้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่น และแชร์สิ่งที่คุณสร้างเสร็จแล้วกับผู้อื่นทางออนไลน์

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

  • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
  • แบบทดสอบมี 1 ประเภท ได้แก่
    • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ สำหรับแบบทดสอบท้ายหลักสูตร ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

Microsoft

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

Microsoft

5 Courses

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

  • 4 Lessons
  • 1 Quiz

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

0.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
0 คะแนน (Ratings)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ไม่มีรีวิว (No Reviews Found!)
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!