คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การใช้ Computer Graphic สำหรับงานออกแบบและสร้างสรรค์แบรนด์เพื่อสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์สู่ผู้บริโภค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบเชิงกราฟิก การออกแบบตัวละคร การสร้างงาน Motion Graphic และ Visual Effects อย่างง่าย เพื่อประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือในการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้

This course introduces the use of computer graphics for branding and identity communication towards consumers. Students will learn the principles of graphic design, character design, motion graphics and basic visual effects in order to effectively adapt and create communication tools to suit the brand’s target group.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • คุณ รุจิสา เทพมงคล
 • คุณ ชนากานต์ ผาติเสถียร
 • คุณ ณัฐพล เพชรภัคพิสุทธิ์
 • คุณธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 1 Quiz
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
4 คะแนน (Ratings)
5
4
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
charunwit
Posted 2 years ago
make 3D model

I can making 3D model.

×
Preview Image
penochio
Posted 2 years ago
learning

Like a lot

×
Preview Image
khammong
Posted 2 years ago
Basic3d

I hope after course.my skill will better.

×
Preview Image
bigarm2365
Posted 3 years ago
ขอบคุณความรู้ดีๆที่มอบให้ครับ

ผมสัญญาว่าจะนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ และ แบ่งปันให้กับผู้อื่น

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!