อธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การรับมือและเอาตัวรอดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล อีกทั้งทำให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เรื่องดิจิทัลเพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลก ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจดิจิทัล รู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ไปจนถึงการวางแผนเรื่องการเงิน

This course enforces adaptive skills to prepare students for rapid changes in the digital world. It also increases the students’ digital knowledge and preparing them to become global citizen, covering all sorts of information from creating their business identity, knowing the tools, to financial planning.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • คุณ ธนสรณ์ เจนการกิจ
 • คุณ K Pert แห่ง Ad Addict
 • คุณ ภาวิดา ภาควิวรรธ Icepadie
 • คุณ ณิชาภัทร รัตนประภาท
 • คุณ ธนากร แสงจันทร์
 • คุณ หนุ่ย แบไต๋
 • คุณ ชวนา กีรติยุตอมรกุล
 • คุณ จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค๊ชหนุ่ม)

Course Content

ขยาย (Expand All)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 8 Lessons
 • 9 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.8
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
77 คะแนน (Ratings)
5
65
4
7
3
4
2
1
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Nattawat sartpatump
Posted 6 days ago
ความรู้ในเรื่องของ Digital marketing การตั้งต้นการทำธุรกิจ

เนื้อหามีความเข้าใจง่ายเเต่มีระยะเวลาที่ค่อนข้างนานในเเต่ละคลิปเเต่ก็เป็นข้อดีที่จะให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างเข้าใจ

×
Preview Image
Saw Natchaya
Posted 2 months ago
Online Marketing

Knew the importance of digital marketing including branding.

×
Preview Image
auyu
Posted 3 months ago
Digital

Great courses

×
Preview Image
ornrumpa
Posted 6 months ago
Digital marketing

Great courses

×
Preview Image
kingkade
Posted 8 months ago
overall about biz prep

Interesting topics, some lecturers make it boring, though

×
Preview Image
sutheewong
Posted 10 months ago
ยังไม่ได้เรียนหลักสูตรนี้ อย่าคิดเริ่มทำ Digital Content

เป็นหลักสูตรที่ครบเครื่องในหลาย ๆ ด้าน สำหรับผู้ที่สนใจทำ Digital Content

×
Preview Image
sabaitip
Posted 11 months ago
good

good

×
Preview Image
satitsrithongkong
Posted 11 months ago
ชอบมาก

ขอบคุณครับ

×
Preview Image
pacharamai2545
Posted 12 months ago
สุดยอด

ดีมาก

×
Preview Image
surached
Posted 12 months ago
เกิดแนวคิดค้นหาสภาพความจริงของตน สอนเข้าใจง่าย

ต้องมีแหล่งข้อมูลที่เพิ่มความรู้เบื้องต้น ที่ปรับใช้ได้จริง คนที่รอดตายอาจจะกลายเป็นผู้นำและตัวอย่างคนที่มองเห็นทางที่จะช่วยกันรอดต่อไปเป็นทอดๆ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!