อธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การใช้งานโดรนขั้นพื้นฐาน ระเบียบและข้อกฎหมายในการใช้งานโดรน รวมถึงระบบโดรน Multirotor fixed wing ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเลือกซื้อ การเก็บรักษาและการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน และสามารถเข้าใจถึงวิธีการใช้งานโดรนเบื้องต้นได้

This course introduces fundamental drone operation as well as the law and restriction relating to drones. It also covers theoretical and practical lessons about Multirotor Fixed Wing drone system, allowing students to learn about purchasing, maintaining and basic troubleshooting of drone operation.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • จรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์
 • ธนากร แก้วพลอย
 • ณฐพนธ์ อ่อนมา

Course Content

ขยาย (Expand All)
ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 14 Lessons
 • 14 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.8
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
9 คะแนน (Ratings)
5
8
4
0
3
1
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
taweewat sesuwon
Posted 1 year ago
ดีมากครับ

ดี

×
Preview Image
baeuty557
Posted 2 years ago
ดีค่ะ

ชอบมากก

×
Preview Image
Itsarawan
Posted 2 years ago
สนุกดีค่ะ

สุดยอด

×
Preview Image
iambenn_22
Posted 2 years ago
อยากได้ เอกสาร slide

สอนดีครับ ขอ สไลด์ ด้วยครับ

×
Preview Image
nimit-ch
Posted 2 years ago
Basic Drone

-

×
Preview Image
hengatp
Posted 2 years ago
เนื้อหาและความรู้แน่นมากครับ

เนื้อหาและความรู้แน่นมากครับ

×
Preview Image
prakong
Posted 2 years ago
Wrong documents

IoT course document materials are wrongly attached into this Drone course.

×
Preview Image
folk_pannawat
Posted 2 years ago
สอนง่าย ควรเรียน

ครูสอนดีครับ

×
Preview Image
jakaphun-j
Posted 3 years ago
เนื้อหาดีมาก

เนื้อหาดีมากครับ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!