อธิบายหลักสูตร

เรียนรู้และรู้จักกับ IoT: Internet of things ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงโครงสร้างและระบบการทำงาน เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจระบบและวิธีการทำงานของ IoT และเป็นพื้นฐานในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

This course introduces students to the IoT: Internet of things, covering from the basics to the working structures and systems. Students will learn about the procedures of IoT, then further adapting this knowledge to be utilized in everyday life.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • ดร.สุรชัย ทองแก้ว
 • อ.นิมิต ทักษวิทยาพงศ์
 • คุณ กฤษฎา ตั้งกิจ
 • ผศ.จิโรจน์

Course Content

ขยาย (Expand All)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 13 Lessons
 • 14 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.8
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
29 คะแนน (Ratings)
5
27
4
1
3
0
2
0
1
1
What's your experience? We'd love to know!
kajohnsak
Posted 8 months ago
ให้ความรู้ได้รอบด้าน

เป็นการสอนที่ดีมากๆ แต่ควรมีโค้ดตัวอย่างให้ผู้เรียนได้นำไปทดลองฝึกด้วยจะดีมากๆ ขอบคุณครับ

×
Preview Image
taekoyzkingz
Posted 9 months ago
หลักสูตรยังสอนค่อนข้างกว้าง

ควรจะเจาะส่วนของ IoT ให้เข้าใจมากกว่านี้ เหมือนสอนแค่ให้รู้จักเฉยๆว่าแต่ละส่วนของ IoT คืออะไร ซึ่งมีความเชื่อว่า คนที่เรียนหลักสูตรแล้วจบไป คงทำได้แค่รู้คร่าวๆว่า IoT คืออะไร แต่การนำไปประยุกต์ใช้ หรือใช้งานจริงนั้นยังไม่สามารถทำได้

×
Preview Image
Chinphanu Chaiyakarn
Posted 10 months ago
Good

อยากให้มีองค์ความรู้อีกเยอะๆ

×
Preview Image
sabaitip
Posted 11 months ago
good

good

×
Preview Image
6451116874
Posted 11 months ago
หน้าสนใจมากครับ

ประทับใจมากครับ

×
Preview Image
thanatpon-ap
Posted 1 year ago
IOT

เนื้อหาดีมากครับ

×
Preview Image
suradejpongudomsan
Posted 1 year ago
Good Tutorial

Good Tutorial

×
Preview Image
pairote2524
Posted 1 year ago
no comment

good job

×
Preview Image
Itsarawan
Posted 1 year ago
ความรู้เยอะดีค่ะ

เยี่ยม

×
Preview Image
Nichaphat Boonasnong
Posted 1 year ago
ความรู้ที่เยอะ

ชอบเพราะข้อมูลเยอะดี

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!