คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้ภาษาไพทอนระดับเบื้องต้น เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเรียนรู้พื้นฐานโปรแกรมมิ่ง เน้นแนะนำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมไพทอนพร้อมภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างและแนวทางการใช้ภาษา เพื่อนำแนวทางที่ถูกต้องไปปรับใช้ในงานพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนต่อไป

This course introduces the principles of Python language for big data analysis as well as programming. Focusing on basic concepts and practices, this course allows students to learn the structure of the language for correct and effective ways of Python software development.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • ดร.ทศพล เศรษฐวัชราวนิช
 • ดร.รัชกุล เปรื่องการ
 • ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

Course Content

ขยาย (Expand All)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 15 Lessons
 • 16 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.7
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
42 คะแนน (Ratings)
5
36
4
3
3
2
2
0
1
1
What's your experience? We'd love to know!
b28k10
Posted 1 month ago
Maxbook

ควรทำให้แอปใช้งานง่ายมากกว่านี้แอปอาจจะเข้าถึงยากมากเกินไป

×
Preview Image
nimit-ch
Posted 2 months ago
*

--

×
Preview Image
gumnun
Posted 8 months ago
I Know How It's Work

Lesson a Bit Longer it's a wek point but it a strong point too

×
Preview Image
taweewat sesuwon
Posted 10 months ago
ดีมากๆเลยครับ

ใช้ในการเรียนการสอนได้ประโยชน์มากเลยครับ

×
Preview Image
Chinphanu Chaiyakarn
Posted 10 months ago
แบบฝึกหัดดีมาก

ขอให้แบบทดสอบให้เรียนรู้เยอะๆ

×
Preview Image
sabaitip
Posted 11 months ago
good

good

×
Preview Image
megaton
Posted 11 months ago
how to basic coding

ดีมากสอนละเอียดมาก

×
Preview Image
นายพจนัณท์ โอสถานันท์
Posted 11 months ago
python

good

×
Preview Image
natakran
Posted 12 months ago
nattakran

สอนดีครับ ชอบที่มีคู้มืออ่านตาม

×
Preview Image
suebsak
Posted 1 year ago
Python

Python

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!