คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น ทั้งการปลูกพืชไร่ พืชสวน ฟาร์มปศุสัตว์ และประมง เพื่อที่ผู้เรียนจะได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประโยชน์ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และคนทั่วไปที่สนใจการทำเกษตรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล

This course introduces the fundamentals of farm management, from livestock, fishing and agriculture, by using digital technology, so students can learn and adapt it to effective use. The lessons are suitable for the general public especially people who are in farming and agriculture.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • ดร. เดวิด มรกพงศ์
 • อ. วิทวัส สิฏฐกุล
 • คุณ นิธิวัฒน์ บางเสน
 • คุณ ประโยชน์ โสรัจจกิจ
 • คุณ วาสนา สุขพิงค์
 • คุณ คมสันต์ สุขเสนา
 • คุณ ธนัท ทรงเมธากฤตย์
 • คุณ บรรเลง ศรีสวัสดิ์

Course Content

ขยาย (Expand All)
ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 9 Lessons
 • 10 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.9
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
56 คะแนน (Ratings)
5
51
4
4
3
0
2
1
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ศิริวรรณ์ ชัยชนะ
Posted 2 months ago
เนื้อหาน่าสนใจ

สามารถเรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐาน

×
Preview Image
Narawit Meemamea
Posted 4 months ago
ddddd

ยอด

×
Preview Image
ณัฐชัชชญา วงษ์แก้ว
Posted 4 months ago
เนื้อหาดีมาก

เข้าใจง่าย

×
Preview Image
ok6100128
Posted 2 years ago
Best

I have many conditions togo to smart famer

×
Preview Image
oofonlove
Posted 2 years ago
ความรู้

อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจง่าย มีกรณีให้ศึกษาหลากหลาย

×
Preview Image
warunee_55
Posted 2 years ago
เนื้อหาทุกเรื่องน่าสนใจ

เนื้อหาน่าสนใจ และอธิบายเข้าใจได้ง่าย มีประโยชน์ในการนำไปต่อยอดการทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

×
Preview Image
wecharak
Posted 2 years ago
ได้ความรู้เพิ่มเติม

อธิบายได้ละเอียด

×
Preview Image
jeab050624
Posted 2 years ago
ทุกเรื่องได้ความรู้หมด

ได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะ

×
Preview Image
3600251
Posted 2 years ago
การปลูกเมล่อน

ได้ความรู้มากมายครับในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

×
Preview Image
jiraphan-pr
Posted 2 years ago
ได้ความองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์เป็นเรื่องที่น่าฟังมากค่ะ ชอบเนื้อหามากเลยค่ะ ขอบพระคุณที่ทำสื่อการเรียนรู้นี้ออกมานะคะ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!