คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย HTML, CSS และ Javascript เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่ายได้ และเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Full Stack ด้วย MERN Stack ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้ง Frontend, Backend และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือด้วย Javascript

This course introduces basic programming using tools such as HTML, CSS and Javascript, allowing students to create simple applications. Students will also learn to develop Full Stack applications with MERN Stack, which are developments for both frontend and backend. They will also learn to develop smartphone application with Javascript.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • นายณัฐชนน พลอยพลาย

Course Content

ขยาย (Expand All)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 7 Lessons
 • 8 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.6
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
62 คะแนน (Ratings)
5
46
4
10
3
5
2
0
1
1
What's your experience? We'd love to know!
Prakasit
Posted 6 months ago
เนื้อหาครบถ้วนดีมาก

เนื้อหาครบถ้วนดีมาก

×
Preview Image
Kusuma Khongsathian
Posted 6 months ago
kusuma

หลักสูตรเข้าใจง่าย

×
Preview Image
อาลิสา วีระนพรัตน์
Posted 7 months ago
เข้าใจง่าย โต้ดตัวิย่างชัดเจน

เข้าใจง่าย โต้ดตัวิย่างชัดเจน

×
Preview Image
kiattisak2541
Posted 7 months ago
หลักสูตร

หลักสูตรเข้าใจง่าย

×
Preview Image
PANACHON SATHAM
Posted 8 months ago
หลักสูตร

หลักสูตรดี

×
Preview Image
iambenn_22
Posted 12 months ago
good course

good course

×
Preview Image
Panuwat Piriruk
Posted 1 year ago
so good

i like this test

×
Preview Image
kkk25510
Posted 1 year ago
nice

เข้าใจง่าย

×
Preview Image
นฤศรา หวังเจริญ
Posted 1 year ago
D

D

×
Preview Image
afreeda_39
Posted 1 year ago
การทำเว็บไซต

อาจารย์สอนละเอียดค่ะ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!