คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การติดตั้งและใช้งานเครื่องมือขั้นพื้นฐานของ Unity เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน AR ความรู้เกี่ยวกับ AR (Augmented Reality) รวมถึงหลักการทำงาน การประยุกต์ใช้และการสร้างแอปพลิเคชันเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ VR (Virtual Reality) รวมถึงหลักการทำงาน การประยุกต์และการสร้างแอปพลิเคชันเบื้องต้น

This course introduces the installation and usage of basic Unity tools for AR application developments. It also covers the fundamental knowledge about AR (Augmented Reality) and VR (Virtual Reality) as well as the working principles, adaptation, and application making for both sections.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • นายภิญโญ ตัณรัตนมณฑล

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 6 Lessons
 • 7 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.5
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
4 คะแนน (Ratings)
5
2
4
2
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
thanyaratmo3316
Posted 1 year ago
การใช้แอพพลิเคชั่น AR

ได้รับความรู้มากค่ะ

×
Preview Image
kanpicha
Posted 1 year ago
คือ ดีมากเลยค่ะที่มีคอร์สทำ AR

เพราะว่าอยากทำอยู่นานแล้ว แต่คือว่า มันยากเหมือนกัน นี่ก็เลยฝึกทำจากโปรแกรมที่มีอยู่ ก็โอเคนะคะเพราะว่าถือเป็นการเริ่ม น่าจะมีการสอนที่เป็น version simplify มากกว่านี้ หรือว่านี่ไม่เข้าใจเองก็ไม่รู้ 555

×
Preview Image
itthinut04
Posted 1 year ago
good

good

×
Preview Image
supachai-p
Posted 1 year ago
ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!