คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้ Data Science หลักสูตรเพื่อเสริมองค์ความรู้ในการประมวลผลข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้างแบบเชิงลึก เช่น ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ และไฟล์อักษร รวมถึงอัลกอริทึมทางสาขาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ไปใช้พัฒนาต่อไป

This course introduces data science as a curriculum to enhance the knowledge on deep unstructured data processing such as audio files, video files and text files, as well as artificial intelligence algorithms and algorithm application for data analysis, eventually using the analyzed data from further developments.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • อ.คามิน อัศวศิริเลิศ
 • ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
 • อ.กล้า ตั้งสุวรรณ
 • อ.กิตติพร กอประเสริฐถาวร
 • อ.พทธิศักดิ์ ตันติสุทธิ

Course Content

ขยาย (Expand All)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 11 Lessons
 • 12 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.7
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
10 คะแนน (Ratings)
5
7
4
3
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ปรีชาเกียรติ กอนแก้ว
Posted 4 weeks ago
Preechax1

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับ

×
Preview Image
jiraek
Posted 2 years ago
สอนดีมากครับ

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ครับ

×
Preview Image
supnirun
Posted 2 years ago
Machine learning, social collecting data

Add workshop for social collecting data make this part perfect!

×
Preview Image
ชลชาต
Posted 2 years ago
เยี่ยมมากๆเลยครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

×
Preview Image
chromalxix
Posted 2 years ago
Good course and insightful

Although I think there isn't enough principle of AI in this course when compared to business modeling though (like, NLP but no BERT?). Still, this course is filled with insightful knowledge to conquer the market!

×
Preview Image
pongpak_manoret
Posted 2 years ago
Good but out of the topic

This should be the entrepreneur not an AI course since 60% of the course is about business. However, the detail about the AI is quite good for the beginners.

×
Preview Image
naiphon
Posted 2 years ago
Good

good

×
Preview Image
titlemacuser
Posted 2 years ago
Deep Learing NLP Social Network

Good Deatial

×
Preview Image
poonlara
Posted 2 years ago
Good Course

เป็นหลักสูตรที่ดี

×
Preview Image
artzaa
Posted 3 years ago

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!