คำอธิบายหลักสูตร

หลังจากเรียนรู้การใช้งานโดรนเบื้องต้นแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นปฏิบัติเชิงลึกยิ่งขึ้น ตั้งแต่ทดลองฝึกควบคุม ประโยชน์ในการใช้งานของโดรน การนำไปใช้งานจริง การเตรียมตัวก่อนวันขึ้นบิน การรับมือเหตุฉุกเฉินและการบำรุงรักษา เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบินโดรนจริงต่อไป

After learning the basics of drone operation, this course lets students dive further into in-depth practices. From controlling, drone abilities, on-site usage, pre-flight preparations, emergency procedures and maintenance. They can apply this knowledge in future drone operations

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • นัตวิไล อุทุมพฤกษ์พร
 • ไชยวัฒน์ กล่ำพล
 • อ.ธาวัน อุทัยเจริญพงษ์
 • ธีรวัฒน์ ปฏิสนธิ์
 • กษิศพัชฒ์ อินทุยศ
 • ทศพล แต้มกิตติกุล

Course Content

ขยาย (Expand All)
ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 8 Lessons
 • 6 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
1 คะแนน (Ratings)
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
nimit-ch
Posted 2 years ago
N

N

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!