คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำเกษตรกรรมอัจฉริยะ การนำข้อมูล Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการทำแพลตฟอร์มและการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งออกผลผลิตจาก Smart Farm สู่ผู้บริโภค

This courses introduces farm management using high-level digital technology. Students will learn to apply technology to create their own “Smart Farm” by utilizing big data in farming as well as creating digital market platforms to distribute their Smart Farm products to consumers.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • เลิศพงศ์ สุวรรณเลิศ
 • เธมส์นที สุวรรณพลาย
 • ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี
 • สรรยา แก้วกมล
 • คุณเศรษฐา สียัง
 • คุณอานนท์ บุณยประเวศ
 • ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

Course Content

ขยาย (Expand All)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 7 Lessons
 • 8 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
10 คะแนน (Ratings)
5
10
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
tome
Posted 2 years ago
ได้ความรู้

ดีครับ

×
Preview Image
naiphon
Posted 2 years ago
Good

very good

×
Preview Image
suttawan
Posted 2 years ago
ดีมากๆ ค่ะ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

×
Preview Image
nateekraison
Posted 2 years ago
ดีครับ

ดีครับ

×
Preview Image
piyatida
Posted 2 years ago
มีประโยชน์

สามารถนำไปต่อยอดได้

×
Preview Image
mrphatharwut
Posted 2 years ago
ชอบมากครับ

GOOD

×
Preview Image
13klnwblackstar
Posted 3 years ago
Goog

ดีมากครับ

×
Preview Image
manacher
Posted 3 years ago
Good

ดีมากค่ะ

×
Preview Image
Itsarawan
Posted 3 years ago
เข้าใจง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มาก่อน

ใครที่ไม่ได้เรียนด้านเกษตร ก็ยังสามารถเรียนแล้วเข้าใจได้ค่ะ แนะนำเลย

×
Preview Image
richy-rich
Posted 3 years ago
เนื้อหาดีมาก

เรียนแล้ว สนุกสุดๆ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!