อธิบายหลักสูตร

เรียนรู้และรู้จักกับ IoT: Internet of things ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงโครงสร้างและระบบการทำงาน เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจระบบและวิธีการทำงานของ IoT และเป็นพื้นฐานในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

This course introduces students to the IoT: Internet of things, covering from the basics to the working structures and systems. Students will learn about the procedures of IoT, then further adapting this knowledge to be utilized in everyday life.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • ดร.สุรชัย ทองแก้ว
 • อ.นิมิต ทักษวิทยาพงศ์
 • คุณ กฤษฎา ตั้งกิจ
 • ผศ.จิโรจน์

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 1 Quiz
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
2 คะแนน (Ratings)
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
sopon909
Posted 2 years ago
-

-

×
Preview Image
naiphon
Posted 2 years ago
Good

Good job.

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!