คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้ Data Science หลักสูตรเพื่อเสริมองค์ความรู้ในการประมวลผลข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้างแบบเชิงลึก เช่น ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ และไฟล์อักษร รวมถึงอัลกอริทึมทางสาขาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ไปใช้พัฒนาต่อไป

This course introduces data science as a curriculum to enhance the knowledge on deep unstructured data processing such as audio files, video files and text files, as well as artificial intelligence algorithms and algorithm application for data analysis, eventually using the analyzed data from further developments.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • อ.คามิน อัศวศิริเลิศ
 • ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
 • อ.กล้า ตั้งสุวรรณ
 • อ.กิตติพร กอประเสริฐถาวร
 • อ.พทธิศักดิ์ ตันติสุทธิ

Course Content

ขยาย (Expand All)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 11 Lessons
 • 12 Quizzes

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.9
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
16 คะแนน (Ratings)
5
14
4
2
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
pichaya pitakwong
Posted 3 days ago
ดีมาก

ดีมาก

×
Preview Image
ขวัญจิต จินดานุรักษ์
Posted 3 weeks ago
ดัมาก

ครูดี

×
Preview Image
ปรีชาเกียรติ กอนแก้ว
Posted 4 weeks ago
Preechax1

เนื้อหาดีมากครับ อยากให้มีวิชาใหม่ๆให้มากๆครับ

×
Preview Image
โกวิทย์ จิตตพิทักษ์ชัย
Posted 1 month ago
ดีมากครับ

ดีมากครับ

×
Preview Image
Sureeruch Klinchan
Posted 2 months ago
-

-

×
Preview Image
นางสาวธัญลักษณ์ รักกลาง
Posted 2 months ago
TU Basic BI

good

×
Preview Image
ศิริวรรณ์ ชัยชนะ
Posted 2 months ago
เนื้อหาอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย

คนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

×
Preview Image
Nuwaree Lokansa
Posted 2 months ago
เนื้อหาน่าสนใจ

เนื้อหาน่าสนใจ

×
Preview Image
Phruet Chailangkarn
Posted 2 months ago
very useful

very useful

×
Preview Image
natnicha suvanprateep
Posted 2 months ago
-

-

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!