คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้วิธีการออกแบบแอปพลิเคชันตั้งแต่เริ่มต้น จนเข้าใจขั้นตอนและหลักในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อสินค้าหรือบริการธุรกิจต่าง ๆ และสามารถเตรียมความพร้อมที่จะส่งมอบไฟล์ให้กับนักพัฒนาด้วยโปรแกรม Figma ได้

This course introduces application design from the beginning to understanding the procedures and principles of creating applications for products, services and businesses. It will prepare students to deliver files to developers with Figma.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

นายอินทนนท์ ปัญญาโสภา

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 4 Lessons
 • 4 Quizzes

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
5 คะแนน (Ratings)
5
5
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Atchara Aumsaard
Posted 2 months ago
like

like

×
Preview Image
มนัสนันท์ บัณฑิตพุฒ
Posted 2 months ago
เข้าใจง่าย

สอนดี เข้าใจง่าย

×
Preview Image
Khulika Boonkhum
Posted 3 months ago
ดีมาก

ดีมากเข้าใจง่าย

×
Preview Image
ภิรัญญา ตนสกุลเดช
Posted 10 months ago
เข้าใจง่าย มีประโยชน์ แต่โหลดใบเซอร์ตรงไหนคะ

หาที่โหลดใบเซอร์ไม่เจอ

×
Preview Image
Lanlapat Nakthong
Posted 1 year ago
ดีมากค่ะ

เป็รการสอนที่เข้าใจมากค่ะ ได้ลงมือปฎิบัติ และทำจามได้ง่ายเลยค่ะ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!