คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันบน Server การใช้ฐานข้อมูล MongoDB การเรียกใช้ไลบรารีที่เป็นที่นิยม และการเชื่อมต่อกับ Service ภายนอก เช่น Firebase, การทำ Authentication, และการนำแอปพลิเคชันขึ้นให้บริการบน Server จริง เพื่อผู้เรียนจะได้เห็นกระบวนการที่แท้จริงและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้ในอนาคต

This course introduces application developing on servers as well as using the MongoDB database, popular data libraries and connecting with external services such as Firebase, and authentication. Students will also be putting the application to use on real servers, allowing them to see the actual procedures and are able to further applying the knowledge in the future.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

นายณัชมน พลอยพลาย

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 3 Lessons
 • 4 Quizzes

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.6
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
8 คะแนน (Ratings)
5
5
4
3
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ขวัญจิต จินดานุรักษ์
Posted 3 weeks ago
ดีมาก

เนื้อหาดี ผู้สอนมีความรู้ ถ่ายทอดได้ดี

×
Preview Image
มนัสนันท์ บัณฑิตพุฒ
Posted 2 months ago
ดีมาก

เนื้อหาดี ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดได้มาก

×
Preview Image
sitthiphan Charoensawas
Posted 2 months ago
ddd

good

×
Preview Image
ปวเรศ แผ่แสงจันทร์
Posted 2 months ago
Web application development full stack

good course

×
Preview Image
Nittaya Larmi
Posted 2 months ago

×
Preview Image
Warunee Suriyang
Posted 3 months ago
-

ดี

×
Preview Image
Dararat Janin
Posted 3 months ago
รีวิวการเรียน

ดี

×
Preview Image
PANACHON SATHAM
Posted 10 months ago
ดีมาก

ดีมาก

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!