คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การติดตั้งและใช้งานเครื่องมือขั้นพื้นฐานของ Unity เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน AR ความรู้เกี่ยวกับ AR (Augmented Reality) รวมถึงหลักการทำงาน การประยุกต์ใช้และการสร้างแอปพลิเคชันเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ VR (Virtual Reality) รวมถึงหลักการทำงาน การประยุกต์และการสร้างแอปพลิเคชันเบื้องต้น

This course introduces the installation and usage of basic Unity tools for AR application developments. It also covers the fundamental knowledge about AR (Augmented Reality) and VR (Virtual Reality) as well as the working principles, adaptation, and application making for both sections.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • นายภิญโญ ตัณรัตนมณฑล

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 1 Quiz
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
3 คะแนน (Ratings)
5
3
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
wanvipha
Posted 1 year ago
-

-

×
Preview Image
rath
Posted 2 years ago
Love

Thank you

×
Preview Image
suebsak
Posted 2 years ago
Vr

Vr

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!