สร้างธุรกิจให้เติบโตในสังคมยุคไร้เงินสด Business Growth Hacking in Cashless Society

คำอธิบายหลักสูตร

ท่ามกลางปัจจัยที่สร้างแรงส่งและแรงเสียดทานในโลกธุรกิจ ทำให้หลายๆ ธุรกิจมีโอกาสเติบโตหรือแม้แต่ต้องปิดตัวลงไป ความเข้าใจต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตอันใกล้ เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการทุกคนควรให้ความสนใจ และเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการเติบโตในทางธุรกิจด้วยตวามสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจในการแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสใหม่ และข้อแนะที่เป็นประโยชน์นำสำหรับแต่ละกลุ่ม ทั้ง SME พ่อค้าแม่ค้า รวมไปถึง Startup

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

  1. ได้รับแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ
  2. พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยเทคนโนโลยีใหม่
  3. นำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

  • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตร ซึ่งอยู่ตอนท้ายของหลักสูตร โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

คุณ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

  • 7 Lessons
  • 1 Quiz

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
2 คะแนน (Ratings)
5
1
4
0
3
1
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Theekasupphat
Posted 12 months ago
เนื้อหาในบทเรียน

มีประโยชน์มากๆ ครับ

×
Preview Image
Jakapop
Posted 1 year ago
-

-

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!