สร้างคอนเทนต์ให้เป็นยอดขายบน TikTok (Creating content on TikTok application for product selling)

คำอธิบายหลักสูตร

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า TikTok เป็นเครือข่ายทางสังคมหรือ Social Media ที่มีพลังอย่างมากในยุคโควิด19 ที่ทุกคนต้องหันมาสนใจกับการทำกิจกรรมต่างๆ และถ่ายทอดผ่าน vdo ขนาดสั้น ที่เน้นความท้าทาย (Challenge) จนทำให้เกิดกระแสต่างๆ บนโลกออนไลน์ตลอดมา และการเติบโตของสังคมออนไลน์นี้ก็ทำให้เกิดการใช้งานเพื่อสร้างเป็นยอดขายได้เช่นกัน มาเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ และการสร้างคอนเทนต์ เพื่อให้เกิดผู้ติดตาม และสามารถสร้างยอดขายกับธุรกิจได้

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

  1. ได้รับแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ
  2. พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยเทคนโนโลยีใหม่
  3. นำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

  • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตร ซึ่งอยู่ตอนท้ายของหลักสูตร โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

คุณ คณากร คงประทีป

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

  • 6 Lessons
  • 1 Quiz

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

3.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
1 คะแนน (Ratings)
5
0
4
0
3
1
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Jakapop
Posted 11 months ago
-

-

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!