ธุรกิจโตไวด้วยคอนเทนต์และโฆษณาออนไลน์บน Facebook (Facebook Content & Advertising for SME)

คำอธิบายหลักสูตร

การทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ Facebook และการโฆษณาบน Facebook หนึ่งในโซเชียลมีเดียยอดนิยมของไทย คือ Facebook ที่ทำให้ผู้คนมีสัมพันธภาพและชุมชนอยู่ในออนไลน์ยาวนาน การโฆษณาบน Facebook นับว่าเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง และสร้างลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การโฆษณาและอัลกอริทึ่มที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้การเรียนรู้เพื่อการโฆษณาบน Facebook ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือแม่ค้าออนไลน์ต้องคอยติดตามและอัพเดทความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ต่อเนื่อง 

(พิเศษ) แนะนำเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยต่อขยายซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น chatbot, e-marketplace หรือ logistics

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

  1. ได้รับแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ
  2. พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยเทคนโนโลยีใหม่
  3. นำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

  • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตร ซึ่งอยู่ตอนท้ายของหลักสูตร โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

คุณ กัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

  • 11 Lessons
  • 1 Quiz

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
1 คะแนน (Ratings)
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
อัญชนา
Posted 1 year ago
ความรู้แน่น❤

ขอบคุณคุณมุก และทีมค่ะ ได้ความรู้ เข้าใจง่าย👍👍👍

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!