คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ Startup ที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การหาแหล่งทุนเพื่อก่อตั้งธุรกิจ การขายงาน การขยายและปรับทีม การหากลุ่มลูกค้า ไปจนถึงกลยุทธ์ในการกำหนดราคา และการวัดประเมินผลงาน

This course enforces in-depth information essential in conducting startup businesses. Students will be learning about business funding, making pitches, team expansion and adjustments, customer targeting as well as pricing strategy and assessments.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • กัมปนาท วิมลโนท
 • เอกลาภ ยิ้มวิไล
 • ธนวิชญ์ ต้นกันยา
 • รัชวุฒิ พิชยาพันธ์
 • คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 6 Lessons
 • 7 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
21 คะแนน (Ratings)
5
20
4
1
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
อัญชนา
Posted 1 year ago
วิทยากรสอนดี

ตั้งใจสุดๆทุกท่าน ขอบคุณค่ะ

×
Preview Image
Chiraphat
Posted 1 year ago
Innovations knowledge

i like every topic It's very informative.

×
Preview Image
adison
Posted 2 years ago
good

good

×
Preview Image
devilcat
Posted 2 years ago
-

-

×
Preview Image
folkza007
Posted 2 years ago
-

-

×
Preview Image
jimkrittamuk
Posted 2 years ago
everything i am truly a beginner

the course really help to get understand quickly

×
Preview Image
jinnyynnij
Posted 2 years ago
feedback from student

useful

×
Preview Image
theh3ro
Posted 2 years ago
Don't let your dreams be dreams

make your dream come true

×
Preview Image
aunpk
Posted 2 years ago
ทุกหัวข้อ

สามารถนำไปใช้ได้จริง

×
Preview Image
sitizen
Posted 2 years ago
ทุกหัวข้อ

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!