เริ่มต้นขายออนไลน์ด้วย LINE MyShop และ LINE OA

คำอธิบายหลักสูตร

ขายออนไลน์ให้เติบโต ควรเลือกเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางขายของที่ลูกค้านิยม เจาะลึกการใช้เครื่องมือ LINE Official Account และ LINE MyShop ซึ่งเชื่อมโยงกับ LINE เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมในเมืองไทยโดยลงลึกในแต่ละ Feature ว่ามีการใช้งานอย่างไร ใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง และวิธีการในการจัดการเรื่องหลังบ้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า การจัดการรายการสินค้า การเลือกขนส่ง รวมถึงการจัดการรายการสั่งซื้อจากลูกค้า พร้อมวิธีการทำในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

  1. ได้รับแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ
  2. พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยการใช้กระบวนการทำงานใหม่ ๆ
  3. นำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

  • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตร ซึ่งอยู่ตอนท้ายของหลักสูตร โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

คุณวรวุฒิ สายบัว

CEO และผู้ก่อตั้ง บริษัท บิวตี้นิสต้า จำกัด และ LINE Certified Coach 2021

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

  • 8 Lessons
  • 1 Quiz

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

3.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
1 คะแนน (Ratings)
5
0
4
0
3
1
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Jakapop
Posted 1 year ago
-

-

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!