อธิบายหลักสูตร

เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจ Startup ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง การออกแบบ วิธีการคิดที่ใช้ในการทำธุรกิจ ไปจนถึงองค์ประกอบของธุรกิจ Startup เหมาะสำหรับผู้ที่อยากประกอบกิจการของตน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจ Startup

This course introduces the fundamentals of startup businesses. It allows students to learn about creating, designing, and thought processing for businesses as well as the elements of startups. This course is suitable for startup enthusiasts or any individuals looking to conduct their own businesses.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • คุณ สิรสิทธิ สุริยพัฒนพงศ์
 • คุณ รัชวุฒิ พิชยาพันธ์
 • คุณ รณกร ไวยวุฒิ
 • คุณ ณพวัฒน์ มุกตพันธุ์
 • คุณ รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 1 Quiz
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
5 คะแนน (Ratings)
5
5
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
pratchawin
Posted 1 year ago
ยอดเยี่ยมครับ

ได้ทบทวนความรู้เดิม และ ต่อยอดการทำงานได้

×
Preview Image
sarut-s
Posted 1 year ago
good

good

×
Preview Image
khanpakpummeta
Posted 1 year ago
DEE

DEE

×
Preview Image
intothegalaxzyc
Posted 1 year ago
alexandre

Awesome

×
Preview Image
naross-88
Posted 1 year ago
How is to be the best startup?

I would like to be a businessman

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!