การได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเเละคิดว่าสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปบอกต่อได้

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *