หลักสูตรยังสอนค่อนข้างกว้าง

ควรจะเจาะส่วนของ IoT ให้เข้าใจมากกว่านี้ เหมือนสอนแค่ให้รู้จักเฉยๆว่าแต่ละส่วนของ IoT คืออะไร
ซึ่งมีความเชื่อว่า คนที่เรียนหลักสูตรแล้วจบไป คงทำได้แค่รู้คร่าวๆว่า IoT คืออะไร
แต่การนำไปประยุกต์ใช้ หรือใช้งานจริงนั้นยังไม่สามารถทำได้

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *