เนื้อหาค่อนข้างกว้าง มองเห็นภาพรวม แต่ยังไม่เข้าใจแต่ละจุด

เนื้อหาค่อนข้างกว้าง มองเห็นภาพรวม แต่ยังไม่เข้าใจแต่ละจุด

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *