ให้ความรู้ได้รอบด้าน

เป็นการสอนที่ดีมากๆ แต่ควรมีโค้ดตัวอย่างให้ผู้เรียนได้นำไปทดลองฝึกด้วยจะดีมากๆ ขอบคุณครับ

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *